Gåsjakt för kvinnliga jägare den 29 september
Jakten går av stapeln i Leksand med omnejd. Mer information om plats, praktisk information m.m skickas ut i god tid till alla deltagare.

Samling fredagen den 28/9 kl 19.00 för gemensam middag och information om kommande jaktdag.
JAQT kommer också att delta för att informera om sin verksamhet.

Lördagen den 29/9
Lördag= Jaktdag

Efter avslutad jakt finns, om så önskas, ett teoripass om tillvaratagande av viltet.

Efter jakten bjuds deltagarna på kaffe/the och lättare förtäring.

Hemfärd sker efter jakten.

Begränsat antal skytteplatser.

För anmälan, vänligen klicka här