Träning / Dummies / Fågel/Kanin/Räv / Dokken´s fåglar m.m

Dokken´s Kricka
Dokken's Kricka ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Dokken'sTM Kricka är mycket naturtrogen.
559 kr
Köp!
Info
Dummy Kricka
Krickan ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel.
559 kr
Köp!
Info
Dokken´s Gräsand
Dokken's Gräsand ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel.
589 kr
Dummy Gräsand
Gräsanden ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel.
589 kr
Köp!
Info
Dummy And
Fågeln ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering.
589 kr
Dokken´s Fasan
Dokken's Fasan ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel.
599 kr
Köp!
Info
Dummy Fasan
Fasanen ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel.
599 kr
Köp!
Info
Dokken´s Kanadagås
Dokken's Kanadagås ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Kanadagåsen är mycket naturtrogen.
995 kr
Köp!
Info
Dokken´s  Duva
Dokken's Duva ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Dokken's Duva är mycket naturtrogen.
539 kr
Dokken´s Järpe
Dokken´s Järpe ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Dokken's Järpe är mycket naturtrogen.
579 kr
Dokken´s  Ripa
Dokken's Ripa ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Dokken's Ripa är mycket naturtrogen.
579 kr
Köp!
Info
Dokken´s  Rapphöna
Dokken's Rapphöna ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Dokken's Rapphöna är mycket naturtrogen.
579 kr
Köp!
Info
Dokken´s Ungersk Rapphöna
Dokken's Rapphöna ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel. Dokken's Rapphöna är mycket naturtrogen.
549 kr
Dummy till apportkastare - Kricka
Dummy för apportkastare. Ger din hund en optimal förutsättning för att få ett bra upptag, grepp och inleverering av fågel.
769 kr
Köp!
Info
Dokkens Injektionskit för invittringsmedel
Används för att injicera invittringsmedel i Dokken dummies. 
199 kr
Köp!
Info