PAW Planet – Ett hållbart företagande


Vår filosofi
PAW of Sweden AB har sedan starten 2006 valt att driva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer av ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort. Vi verkar för ett hållbart företagande som sparar på våra egna resurser, minskar negativ miljöpåverkan förenat med socialt engagemang.

Våra materialval och produkter
Vid tillverkningen av våra produkter väljer vi huvudsakligen material som är framställda i Sverige och övriga Europa. Vi försöker så långt det är möjligt att välja material som tillverkas på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vi använder med fördel återvunnet material i vår produktion.

Vår produktion
PAW of Sweden AB bedriver sin egen tillverkning. Flertalet av produkterna tillverkas lokalt i Dalarna, hjärtat av Sverige. Vi skapar därmed arbetstillfällen lokalt, slipper långa transporter och kan därmed spara på miljön.

Vi har också avtal med ett fåtal företag som producerar för PAW of Sweden AB. Företagen är noga utvalda med tanke på miljömässigt, etiskt och socialt ansvar.

PAW of Sweden har så långt det är möjligt valt bort produktförpackningar. Måste produkterna av hygienskäl förpackas har vi valt förpackningar som är nedbrytbara och kan återvinnas.

Logistik och distribution.
PAW of Sweden skickar kontinuerligt brev, paket och pall. Allt emballage vi använder är miljövänligt och tillverkat av återvunnet material.
Vi har valt att använda oss av transportbolag som är experter på miljöeffektiva logistikprocesser och som kompenserar för de utsläpp av växthusgaser som utskicken genererar.


” Vi kan inte göra allt men alla kan vi bidra med något”

Petronella Lindmark
PAW of Sweden AB, Leksand